سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه اکبرپور – کارشناس مسئول، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران
مجید سیری –
فرهاد صدری –

چکیده:

در کنار مسائل و موضوعات گوناگون محیط زیست انسانی، خطرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از مسائل اساسی کشور به شمار می آید. این موضوع به ویژه در استانهایی ازقبیل استان تهران که با رشد سریع تکنولوژی و صنعت روبرو بوده اند از اهمیت بیشتری برخوردار است. بررسی میزان و نوع پسماندهای تولیدی در شهرک های صنعتی می تواند تصویر واضحی از شرایط موجود ارائه نموده و نقاط ضعف و قوت سیستم های موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. در این مقاله وضعیت مدیریت پسماندهای صنایع جرم و سالامبور در شهرک صنعتی جرمشهر ورامین مورد ارزیابی قرار گرفته است. روشی که هم اکنون برای دفع پسماندهای صنایع این شهرک به کار می رود، تخلیه و تلنبار کردن آنها به طور غیراصولی در حاشیه شهرک می باشد. تسریع در احداث و بهره برداری از سایت دفع پسماندهای ویژه استان تهران و در کنار آن یک سایت بازیافت اصولی برای پسماندهای صنعتی قابل بازیافت بعنوان دو گزینه اصلی برای مدیریت پسماندها در این شهرک پیشنهاد می‌شوند‌.