سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه احمدی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، دانشجوی کارشناسی ارشد مح
نورالله میرغفاری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، استادیار گروه محیط زیست
حمید قدوسی – شرکت شهرک های صنعتی اصفهان، کارشناس ارشد محیط زیست
هیام آل کثیری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، دانشجوی کارشناسی ارشد مح

چکیده:

شهرک های صنعتی به عنوان قطب های صنعتی، کانون های تولید انواع زائدات جامد می باشند و در حال حاضر درصد نسبتاً بالایی از زائدات جامد صنعتی در کشور، مربوط به این شهرک هاست. در اغلب این شهرک ها، تاکنون مدیریت جامع و فراگیری جهت دفع صحیح و بهداشتی پسماندهای تولیدی اجرا نشده است. در این مقاله، وضعیت مدیریت پسماندهای شبه خانگی در شهرک صنعتی رازی به عنوان یک قطب بزرگ صنعتی درحال توسعه در استان اصفهان از طریق روش پرسشنامه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. نرخ تولید پسماندهای شبه خانگی در شهرک رازی ۳۴۰ گرم در روز به ازای هر نفر برآورد گردید. روشی که هم اکنون برای دفع پسماندهای شبه خانگی این شهرک به کار می رود، سوزاندن، دفن غیربهداشتی و عمدتاً ( ۶۶ %) تخلیه و تلنبار کردن آنها به طور غیراصولی در حاشیه شهرک می باشد که مشکلات بسیاری برای منطقه و نواحی مجاور آن به وجود آورده است. تصمیم گیری برای آموزش صنایع به منظور تفکیک و دفع اصولی زباله های شبه خانگی و اتصال شهرک رازی به سیستم جمع آوری و دفع پسماندهای خانگی شهرداری شهرستان شهرضا، به عنوان گزینه اصلی برای مدیریت این نوع پسماندها در این شهرک پیشنهاد می شود.