سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قربانعلی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمید ترنج زر – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوراله عبدی –
محسن ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خلخال

چکیده:

امروزه مقابله با بیابان زایی و آثارنابهنجار آن برای جامعه جهانی اجتناب ناپذیر است زیرا اگر پدیده بیابان زایی دربخشی ازجهان رخ دهد پیامدهای آن تمام ساکنان کره زمین را به انحای مختلف درمعرض خطر قرارمیدهد بی شک بهعنوان گام نخست برای مبارزه با این پدیده شناسایی مناطق حساس و تهیه نقشه خطر بیابان زایی دراولویت قرار خواهد داشت دراینتحقیق با بکارگیری روش مدالوس نقشه وضعیت فعلی بیابان زایی برای منطقه طراز ناهید تهیه شده که نتایج بدست آمده نشانگر آنستکه شدت بیابان زایی esai با توجه به متوسط امتیاز کسب شده DS=1/76 درتیپ بیابان زایی بحرانی C می باشد.