سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا یزداندوست – شرکت مهندسی قدس نیرو
فرهاد حق جو – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستمهای قدرت، دانشگاه علم و صنعت ای
سیدمحمد شهرتالش – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستمهای قدرت، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در این مقاله برای اولین بار، ارزیابی شرایط عایقی کابل با توجه به ابعاد و موقعیت حفره بر اساس مدل جامع سه خازنی و با استفاده از روش درخت تصمیم و به همراه لحاظ کردن شرایط پیری کابل ارائه شده است. برای حفره های با اندازه و مکانهای مختلف، شبیه سازی با استفاده از مدل جامع سه خازنی انجام شد و از خروجی های آن به عنوان پارامترهای ورودی درخت تصمیم استفاده شد. نتایج نشان دهنده قابلیت تشخیص بالا و دقت درخت تصمیم در ارزیابی وضعیت عایقی کابل می باشد. همچنین تأثیر ترکیب و تعداد نمونه های مجموعه آمورش بر دقت درخت تصمیم بررسی و مورد بحث قرار گرفته است.