سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مهاجری – مهندسی عمران و محیط زیست ۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدا…. اردشیر – مهندسی عمران و محیط زیست ۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در کشور ما صنعت ساخت و ساز از لحاظ بررسی وضعیت بداشت و ایمنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و یکی از پرمخاطره ترین صنایع به شمار می رود به گونه ای که حدود ۳۵ درصد از حوادث کل کشور در این بخش رخ می دهد که نیازمند فرهنگ سازی ایمنی و بهداشت در بین عوامل ساخت و ساز می باشد. هدف از این مقاله بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت در صنعت ساخت و ساز و ارزیابی ایمنی و بهداشت در کارگاههای ساختمانی شهر کرمان می باشد. که پرسشنامه ای ۲۵ سوالی بری مهندسان پس از بررسی متون علمی و مشاوره با کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای تدوین شد. پرسشنامه بررسی ایمنی و بهداشت به ۶ موضوع تقسیم شد :دانش مهندسان نسبت به آیین نامه های ایمنی و بهداشت ، اهمین به مسائل ایمنی و بهداشت ، تجهیزات ایمنی موجودد در کارگاه ، تجهیزات بهداشتی موجود در کارگاه ، استفاده از تجهیزات ایمنی فردی و رعایت کردن موارد ایمنی و بهداشتی در کار . در نهایت این مطالعه نشان داد که استفاده از تجهیزات حفاظت فردی بسیار ضعیف ، رعایت موارد ایمنی و بهداشت در حد ضعیف در کارگاهها اجرا می شود. به نظر می رسد که بحث آموزش ، فرهنگ ایمنی و اعمال قوانین سختگرانه در خصوص اجرای آیین نامه کار برای بهبود این شرایط و در نتیجه کاهش حوادث لازم است.