سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل بخشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی
مهدی کسرایی – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرا
علیرضا عموبیگی جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

گرچه برداشت دستی چای کیفیت محصول را افزایش می دهد اما اثرات فیزیولوژیکی منفی بر سلامت کشاورز دارد. در این مطالعه، سلامت چایکاران و اثر عوامل مختلف بر سلامتی کشاورزان در طی برداشت چای مورد بررسی قرار گرفت. جامعهمورد مطالعه کارگران برداشت چای سه روستای شهرستان سیاهکل در استان گیلان بودند. ۱۵۰ کارگر به روش نمون هگیری طبقه ای تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزارSPSS نسخه ۱۷ ) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد ۴۹/۳% از چایکاران سلامت خود را در حد ضعیف ارزیابی نمود هاند ۹۶/۷% بیان کردند که عملیات برداشت چای در ایجاد بیماری جسمی مؤثر بوده است. زنان بطور معنی درای نسبت به مردان بیشتر در معرض آسی بدیدگی بودند. افراد مسن تر، قد بلندتر و آنهایی که دارای وزن و تعدادسا لهای اشتغال بیشتری بودند، وضعیت جسمی نامطلو بتری داشتند. بر اساس این بررسی سلامت و امنیت کاری در کشاورزان برداشت کننده چای بسیار پایین ارزیابی شد