سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – مرکز تحققات آلاینده های محیطی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ق
عبدالله میرابراهیمی – سازمان مدیریت پسماند قم
مجید بیدختی – شرکت ایده پردازان توسعه
شهروز فتحی – شرکت ایده پردازان توسعه

چکیده:

برای اجرای طرح تفکیک از مبدا آگاهی از نظرات و مشارکت تولید کنندگان پسماند ضروری است هدف این طرح بررسی نظرات شهروندان درزمینه برنامه تفکیک از مبدا می باشد که از طریق تکمیل ۱۴۰۰پرسشنامه با مصاحبه حضوری در ۳ استان قم یزد آذربایجان شرقی شهرهای قم یزد و شبستر و ۲۰ شهر تابعه با جمعیت نزدیک به ۱/۸ میلون نفر درقالب طرح جامع مدیریت پسماند بدست آمده است طبق نتایج حاصله مهمترین علل عدم موفقیت برنامه های تفکیک درمبدا از دیدگاه شهروندان به ترتیب به عدم اجرا و یا بی نظیمی دراجرای برنامه توسط شهرداری ها ۴۵% کافی نبودن آموزشهای کاربردی ۳۲% و همکاری ضعیف مردم به دلایل مختلف از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی و نداشتن توجیه اقتصادی ۲۵% می باشد حدود ۹۰ درصد شهروندان برای اجرای طرح تفکیک از مبدا اعلام آمادگی کردندو دلیل آن را به ترتیب بازیافت بهتر و با کیفیت مواد اعم از ترویا خشک ۷۹ درصد حفاظت از محیط زیست و ارتقای سطح بهداشت ۶۵ درصد و کمک به شهرداری ۴۳ درصد عنوان کردند شهروندان راهکارهای موفقیت طرح و افزایش مشارکت را به ترتیب اهمیت اجرای منظم طرح توسط شهرداری ۵۵ درصد و مستمر بودن تبلیغات و ارایه آموزشهای کاربردی و حضوری ۴۰ درصد اعلام کردند.