سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا شهبازی – کارشناس نمودارگیری شرکت ملی حفاری ایران
خلیل شهبازی – عضوهیات علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

باتوجه به کاهش فشار مخازن نفت کشور,خصوصامخازن جنوب غربی ایران و ورود به نیمه دوم عمر , تزریق گاز دراین مخازن ,خصوصا مخزن آسماری جهت حفظ فشار مخزن آسماری و بدنبال آن بالا رفتن ضریب برداشت , با توجه به تولیدصیانتی از مخزن، امری لازم و ضروری می باشد، لذاکشف,بهره برداری بهینه وحفرچاههادرمکان صحیح از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .مخزنی که در این مقاله مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است, از مخازن گازی جنوب غربی ایران می باشد که برایترزیق گاز آن,به مخزن آسماری , به علت ویژگی های منحصر به فرد ازقبیل فشارونزدیکی به مخازن با بازده بالای نفتی جنوب غربی ایران بسیار مورد توجه قرارگرفته است . دماوفشار بالای ته چاهی این مخزن , وفورانهای متعدد به همراه مشکلات حین حفاری مانند گیر لوله ها , که به دلیل عمق زیادآن می باشد حفر چاه در این مخزن رابسیار سخت نموده است بطوریکه باتوجه به اینکه سالها از کشف این مخزن مهم می گذرد ,اما تعداد چاههای حفر شده در آن تاکنون از مرز ۵ حلقه تجاوز نکرده وباتوجه به مشکلات گفته شده ونیز مشکلاتی که حین تکمیل چاهها به وجود آمده است ,فقط یکی از چاهها هم اکنون در مدار تولید می باشد.ازطرفی به دلیل حفر تعداد کم چاه در مخزن استفاده از روشهایی مانند شبکه های عصبی مصنوعی ودیگرروشهای جایگزین, خطای زیادی را خواهند داشت .دراین مقاله سعی شده است با کمک: الف:روند تغییرات تخلخل,اشباع آب وضخامت مفیدلایه هاکه با کمک ارزیابی پتروفیزیکی چاههاوکل مخزن بدست آمده اند.ب:جهت وشیب لایه ها که باکمک اطلاعات زمین شناسی بدست آمده اند. ج:توجه به وضعیت تولیدومشخصات مخزنی میادین مجاورکه همین لایه ها را دارند . نمایی کلی واطلاعاتی جامع ازوضعیت مخزن رابدست آورده وبرای توسعه مخزن پیشنهاداتی را ارائه نمود ه وبهترین محل رابرای حفرچاههای بعدی ,بمنظورتوسعه مخزن وبالابردن راندمان پیشنهادنماییم