سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید جعفرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
طالب مرادی شقاقی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عادل فردوسی –

چکیده:

کابل به عنوان یک عضو انعطاف پذیر فقط قادر به تحمل نیروهای کششی است استفاده از اعضای فقط کششی درمهابندی سازه ها ایده استفاده از کابل را به عنوان مهاربند جانبی درسازه ها ایجاد کرده است و سیستم موردنظر موجب افزایش سختی جانبی سازه می گردد درمورد عملکرد سیستم مطمئنا تعیین نقاط عبور کابل از کف هرطبقه و یا به عبارت دیگر زوایای متعدد کابل نسبت به افق به عنوا ن یکی از پارامترهای تعیین کننده سختی جانبی کابل از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به این نکته درسیستم قاب خمشی مهار شده با کابل می توان به راحتی با تغییر محل عبور کابل از کف طبقه اتصال لغزشی توزیع سختی جانبی ناشی از آن را با توجه بنیاز طبقات انجام داد دراین صورت به طبقاتی که تغییر مکان جانبی نسبی بزرگتری دارند سختی بیشتری داده خواهد شد و با ایجاد یکنواختی درتغییر مکان ها سیستم مقاومت بهتری ارایه میگردد از این سیستم می توان به صورت خارجی جهت مقاوم سازی ساختمان های موجود استفاده نمود مزایای سیستم کابلی یکپارچه درراستای نیل به اهدف مقاوم سازی وزن سبک کابل ۸ برابر بود ن تنش تسلیم کابل نسبت به فولاد بطروتقریبی مقاومت کششی بسیار بالای کابل که اجازه اعمال نیروی پیش تنیدگی قابل توجهی را درکابل فراهم می نمایید اتصال کابل به سازه بصورت غلافی که کابل از درون آن عبور می کند مدل میگردد.