سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصراله مجیدیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمد سمعی پورگیری – استادیار دانشگاه آزاا دسلامی واحد تهران شمال
فرزاد عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی وا د حتهرا

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله ، که حاصل پژوهشی در تجزیه و تحلیل و ارزیابی خطرات در واحد جدید تولید هیدروژن پالایشگاه تهران در راستای افزایش ایمنی این واحد می با . شم دحصول واحد جدید تولید هیدروژن پالایشگاهتهران ، خوراک واحد های پاییدن ست نظیر واحد های تصفیه نفاتی سبک ، ایزومراسیون، تصفیه هیدروژنی نفت سفید و گازوئیل می با ل ش . ذدا ایمنی، پایداری و افزایش بهره وری این واحد می تواند سبب پایداری و افزایش بهره وری واحد های پایین دست شو.د و جود گاز های آتشگیر نظیر گاز طبیعی و گاز هیدروژن و شیراط عملیاتی دمای بالا و فشار بالا سبب افزایش پتانسیل خطر در ای ا ن حود شده است. ب نابراین تجزیه و تحلیل خطرات این واحد در راستای افزایش ایمنی و کاهش احتمال آسیب به نفرات و تجهیزات وجلوگیری از بروز حوادث ناگوار وخسارات ناشی ازآن از اهمیت بالای برخوردار اس. رتوشهای متعددی برای ارزیابی خطرات در واحدهای صنعتی موجود اس . ت ک ه از آن جمله به روش هازوپhazop) می توان اشاره کرد