سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده کتابی – دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت، اصفهان، ایران
دینا بلندی – دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت،اصفهان، ایران
پژمان سلیمانپور – دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت، اصفهان، ایران

چکیده:

انتخاب تامین کننده مناسب مهم ترین بخش مدیریت زنجیره تامین است و انتخاب بهترین تامین کننده منجربه کنترل ومدیریت بهتر اراتباط خریدار – تامین کننده می شود. هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده بر اساس معیار های سازمان است . وبا ترکیب روش اصلاح شده دلفی، روش DEA وAHP مدلی برای انتخاب بهترین تامین کننده ارائه گردیده است. نتایج تحقیق کارایی هر یک از تامین کنندگان بالقوه رابراساس معیارهای انتخاب شده توسط گروه تصمیم گیرنده نشان می دهد. یافته ها راهنمای خوبی برای انتخاب بهترین تامین کننده هستند.