سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رضا رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزادیزد

چکیده:

بخش صنعت و ساختمان با تاخیر زمانی نسبت به بخشهای دیگر اقتصاد،دوران گذار از عصر فرا صنعتیبه عصر اطلاعات و داناییرا آغاز کرده است .این صنعت در رده بندی مقایسه ای با سایر بخش ها ،از نظر انطباق با تکنولوژی بسیار عقب است و پس از بخش خانگی و حمل و نقل سومین مصرف کننده انرژی در کشور است و به همین دلیل بررسی و شناسایی صنایع عمده و پتانسیل صرفه جویی انرژی در این بخش به منظور انتخاب و استراتژی تولید مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در بررسی مصرف ویژه انرژیSEC) این نکته بسیار حائز اهمیت است که مصرف ویژه انرژی در صنایع آجر، گچ و شیشه از گروه صنایع کانی غیر فلزی به ترتیب از بیشترین میزان انحراف در مصرف انرژِی نسبت به متوسط مصرف جهانی برخوردار بوده اند که این خود فاجعه بزرگی در مصرف انرژی در کشور ما بشمار می رود و هر چه زودتر باید فکر اساسی در این مورد انجام گیرد