سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ،باشگاه پژوهشگران جوان، گروه محیط زی
محمود پری پور – استادیار و عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی همدان، دانشکده علوم پایه، گرو
امید عزیزیان سروش – دانشگاه صنعتی همدان

چکیده:

امروزه حفاظت از محیط زیست و نگهداری و استفاده بهینه از جاذبه های طبیعی موجود در آن به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم بسیار پرهزینه است. از این رو بیشتر کشورها برای تامین منابع مالی و جبران هزینه ها می بایست طبیعت گردی را در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده خود ترویج دهند. چنین حرکتی نه تنها تمایل و تلاش مردم را در پی یافتن آرامش، خلوت گزینی و تماس با طبیعت نشان می دهد، بلکه این فرصت را نیز به وجودمی آورد که افراد با میراث های طبیعی خود نیز آشنا شوند. منطقه حفاظت شده آلموبلاغ با سیمای کوهستانی و تپه ماهوری با وسعت ۷۵۰۰ هکتار و ارتفاع برابر ۲۹۴۶ متر از سطح دریا در شمال شهرستان اسدآباد و ۳۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان همدان در محدوده جغرافیایی ۵۳ درجه و۳۴ دقیقه تا ۵۷ دقیقه و۳۴ درجه عرض شمالی و ۷ درجه و ۴۸ دقیقه تا ۱۲ درجه و ۴۸ دقیقه طول شرقی واقع گردیده و یکی از ارتفاعات مهم غرب کشور و استان همدان و از زیستگاه‌های با اهمیت قوچ و میش ارمنی در استان همدان محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی قابلیت های توسعه گردشگری منطقه حفاظت شده آلمابلاغ بر اساس مدل سوات SWOT پرداخته شده است. در این بررسی با توجه به برنامه های راهبردی و سیاست های جاری، فهرستی از عوامل داخلی: نقاط قوت ((Strength و نقاط ضعف (Weakness) وهمچنین عوامل خارجی: فرصت Opportunity)) و تهدید (Threats)، تهیه گردید. به استناد نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در کارگروه هایی متشکل از متخصصین، گردشگران حرفه ای و صاحب نظران، مجموعه ای از عوامل و معیارهای ارزیابی SWOT در منطقه حفاظت شده آلمابلاغ را بدست داد که شامل ۱۳ نقطه قوت در برابر ۱۲ نقطه ضعف و ۷ فرصت در برابر ۱۰ تهدید می باشند.بدین ترتیب در مجموع ۲۰ نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت ها و ۲۲ نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت ها و تنگناهای پیش روی ناحیه جهت گسترش گردشگری قابل شناسایی است. لذا در یک جمع بندی ساده می توان گفت که آستانه آسیب پذیری این ناحیه بالا است و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب جهت رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها می باشد.