سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرهاد عزیزی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر کرج
محمدرضا چایی چی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسین حیدری شریف آباد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد دانه وعلوفه و کارایی مصرف آب در هیبریدهای ذرت، آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان سال ۱۳۸۹ انجام شد. طرح آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری ۷۰، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر استاندارد کلاس A بود که در هر نوبت آبیاری مقدار آب وارد شده به هر کرت توسط کنتورهای تعبیه شده در مسیر آب اندازه‌گیری میگردید.۱۴ هیبرید ذرت شامل ۱۱ هیبرید جدید و ۳ هیبرید شاهد (KSC704,KSC720, KSC700) در کرت‌های فرعی قرار داده شدند. هیبرید ها از لحاظ عملکرد دانه تفاوت معنی داری را در کارایی مصرف آب نشان دادند. در بین هیبریدها، هیبرید شماره ۳ که از هیبرید های جدید است مناسب ترین و هیبرید شماره ۴ که هیبرید شاهد(ksc700) است کمترین کارایی مصرف آب را داشت