سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشگاه لرستان
موسی بشارت جهان آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
داوود عمران زاده –

چکیده:

درمدیریت حوزه های آبخیز برای انجام پروژه های حفاظتی و مدیریتی نیاز به داده های هست که از صحت ودقت کافی برخوردار باشد بدون ارزیابی صحیح داده ها انجام تحلیل های پیچیده آماری نتایج قابل اعتمادی را بدست نخواهد داداین مطالعه به ارزیابی ازمونهای آماری همگن و تصادفی بودن داده ها براساس ۲۵ سال آمار بارندگی پنج ایستگاه درشهرستان یاسوج اقدام نموده که آزمون روند داده ها آزمون تصادفی بودن داده ها آزمون جرم مضاعف و اصلاح داده ها استفاده شده و سه ازموننقاط چرخش یا عطف ازمون کندال و آزمون تصادفی بودن داده ها همگن بوده و تصادفی می باشند و فاقد روند می باشند ولی درآزمون جرم مضاعف چهارتا از ایستگاه یاسوج شاه بختیار ، کریک چشمه چناهر ولی درایستگاه سرچنار داده ها همگن نبوده و دارای روند می باشد از نظر سادگی باید ساده ترین و معمولترین روش را انتخاب کنیم که روش آزمون تصادفی بودن داده ها ران تست می باشد.