سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیماسادات لاجوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت HSE
محمدجواد جعفری – دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پز
ایرج محمدفام – استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پز

چکیده:

واحدهای تولید هیدروژن جزء صنایع فرآیندی محسوب می شوند که در صورت بروز نقص در این گونه سیستم-ها، مخاطرات بوجود آمده میتواند کل یا بخشی از سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه در یک واحد تولید هیدروژن صورت گرفته که با توجه به فرآیندی بودن این واحد و همچنین وجود مواد با قابلیت اشتعال بسیار بالا و امکان آتش سوزی و انفجار، لزوم انجام شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک ضروری میباشد. در این مطالعه جهت شناسایی مخاطرات از تکنیک PrHA و جهت ارزیابی ریسک مخاطرات از تکنیک LOPA استفاده گردید. در طی ارزیابی ریسک، پس از بررسی سیستم و نقشه های فرآیند، مستندات حوادث و نقص- های سیستم، بکارگیری دانش کارشناسان و اپراتورها، طوفان ذهنی متخصصان و همچنین استفاده از الگوی استاندارد LOPA در نرم افزار PHA-Pro6 در ۷ گره مشخص شده در واحد تولید هیدروژن، تعداد ۱۶ سناریو همراه با پیامد، رویداد آغازین، لایه های حفاظتی مستقل، احتمال شکست لایه ها و غیره تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد، عدد ریسک هیچ سناریویی غیرقابل قبول نمی باشد. نصب سنسور و گیجهای نمایش – دهنده، نصب مشعل و صاعقه گیر، یکپارچه سازی کلیه مسیرهای تخلیه گاز و اجرای برنامه های منظم تعمیرات و نگهداری بخشی از پیشنهادات ارائه شده جهت کاهش ریسک مخاطرات شناسایی شده بود