سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شریفی – استادیار دانشگاه جندی شاپور دزفول
رضا ذوقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

توسعه ی منابع آب همانند دیگر شاخصهای توسعه می بایست پایدار باشند که متاسفانه در قرن حاضر با چالشهای زیادی روبرو است بطوریکه موجب کاهش قابل توجه آب قابل دسترس برای توسعه صنعت و کشاورزی در آینده خصوصا نیاز آب زیست محیط ها شده است درمطالعه حاضر با استفاده از روش هیدرولوژیکی اقدام به برآورد نیاز آب زیست محیطی و از آنجا به محاسبه شاخص تنش آبی رودخانه کارون در ایستگاه اهواز شده است برای این منظور از آمار آبدهی سالانه ی کارون مربوط به سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۸۷ استفاده گردید نتایج نشان میدهد که در بیش از ۵۰% اوقات خصوصا در ۱۳ سال منتهی به پایان دوره ی آماری مورد مطالعه وضعیت رودخانه در دو حالت بحرانی و دارای تنش بوده است.