سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوذر هادی پور – کارشناس ارشد عمران محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
لیلی آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

توسعه طرحهای منابع آب و احداث سدهای بزرگ در بالادست رودخانه ها، منجر به تغییر رژیم طبیعی رودخانه شده و تهدیدی جدیبرای پایداری اکولوژیکی آنها به شمار می رود. شناسایی تغییرات هیدرولوژیکی رودخانه ها و تاثیراتی که بر محیط زیست دارند، باعث ایجاد علم برآورد جریان زیست محیطی شده، که در آن کیفیت و کمیت آب مورد نیاز برای حفاظت اکوسیستم و منابع آبی تخمین زده می شود. با بهره‌برداری از سد ۱۵ خرداد، تغییرات شدیدی در رژیم آبدهی رودخانه قمرود در پایین دست آن ایجاد شده و جریان رودخانه در پایین دست به طور چشمگیری کاهش یافته است. در این مقاله، سناریوهای مختلف جریان زیست محیطی رودخانه قمرود ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد برآورد نیاز آب زیست محیطی رودخانه و لحاظ نمودن آن در بهره برداری از طرحهای توسعه حوضه آبریز، منجر به حفاظت از عملکردهای اکولوژیکی و هیدرولوژیکی رودخانه شده و یکی از موثرترین عوامل پیشگیرانه جهت جلوگیری از اثرات تنظیم جریان رودخانه ها می باشد.