سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدیه نخعی – دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان مرند ایران
مهدی خداداد – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان

چکیده:

افزایش توان فن آوریهادربهره برداری ازمنابع طبیعی تعادل زیست محیطی دردوقرن حاضر به زیان طبیعت برهم خورده که پدیده ای اسفبار وگاه جبران ناپذیر بوده و درربع قرن اخیر ازمرز جامعه گذشته است امروزه جامعه بین الملل راه حل این معضل را محافظت ازمحیط زیست میداند و دراین راه مایل است ازدین کمک بگیرد بحران محیط زیست مشکل اصلی و دغدغه خاطر بشریت امروز را تشکیل میدهد مواجهه خشن و بی رحمانه با طبیعت درقرون اخیر ناشی ازانگیزه توسعه طلبی فزون خواهی و بهره وری بی رویه ازمنابع اولیه است قبل ازوارد شدن به بحث حفاظت محیط زیست دراسلام باید اصول و دستوراتی که دراین مکتب وجود دارد را بشناسیم و بدانیم که عملی نمودن آن دستورات درکردار گفتار و پندارانسان ها لازم و ضروری است زیرا یک مسلمان آگاه زمانی که میخواهد ازعالم طبیعت تحلیلی داشته باشد باید آن اصول را درنظر بگیرد و به آنها پایبند باشد ادیان باید ازنیروی خود برای پایان دادن به بهره برداری لجام گسیخته انسان ازمنابع طبیعی و ایجادروحیه مسئولیت پذیری مشترک برای حفاظت محیط زیست استفاده کنند تخریب محیط زیست توسط روستائیان فقیر را ازسه منظرفقرمادی فقردانشی و فقرفرهنگی میتوان مورد بررسی قرارداد یکی ازدلایل تخریب محیط زیست ازنظر مادی استفاده ازمنابع موجود برای تامین سوخت مورد نیاز است دربسیاری ازموارد عامل اصلی تخریب محیط زیست توسط فقیران پایین بودن سطح فرهنگی و نداشتن اخلاق محیط زیستی است که ازجمله آنها میتوان به رها کردن زباله ها و پسماندها و فاضلاب ها درمحیط زیست اشاره کرد