سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامعلی رامی – شرکت پالایش نفت آبادان
عماد حمادی –

چکیده:

امنیت شبکه برق در صنایع پالایشی باعث شده است که اکثر پالایشگاههای دنیا به شبکه سراسری وابسته نبوده و دارای نیروگاه و شبکه مستقل باشد. یکی از مشکلاتی که شبکه برق پالایشگاه را تهدید مینماید تفاوت محسوسپروفیل ولتاژ روی باسهای مختلف است، که سبب کاهش مرز ناپایداری، خروج عناصر متصلکننده نیروگاه- ها، جزیرهایشدن نیروگاه و رخداد ناپایداری ولتاژ و فرکانس میگردد. یکی از راههای بهبود پروفیل ولتاژ رویشینهای مهم استفاده از جبرانساز توان راکتیو است ادواتFACTSقادر به بهبود پروفیل ولتاژ در حالت مانا و در شرایط گذرای سیستم قدرت میباشند. در اینمقاله پایداری شبکه برق پالایشگاه آبادان مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شدهاست که چگونه شبکه به- دلایلی چون افزایش بارهای طرح توسعه، اغتشاشاتی همچون اتصال کوتاه سه فاز و راهاندازی بارهای بزرگ تحت تاثیر ناپایداری ولتاژ قرار میگیرد.