سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرضعلی سالاری سردری – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری, گروه جغرفیا, دانشگ
ابوالفضل عبدالهی پورحقیقی –
عباس جواهری –

چکیده:

در دهه های اخیر همزمان با افزایش جمعیت شهرها و با توجه به محدود بودن ظرفیت های آن مسائل و معضلات متعددی در زمینه های گوناگون در مناطق شهری (تخریب منابع طبیعی و پیرامون آن) شکل گرفته است. بر این اساس، بایستی با بهرهگیری از ICT درعصر تکنولوژیک و انفورماتیک از این مشکلات کاست و در راستای توسعه پایدار شهرها گام برداشت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از بازدیدهای میدانی، مطالعات کتابخانهای و تجربیات موفق جهانی به ارزیابی نقش و اثرات مثبتICT در توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهر استهبان می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش استفاده و بهرهگیری از ICT در شهر استهبان میزان مصرف انرژی (سفرهای روزانه درون و برون شهری)، آلودگیهای زیست محیطی کاهش یافته و با صرفهجویی در هزینهها، اشتغال و بهرهگیری از امکانات شهری توسط گروههای مختلف اجتماعی (خدمات بانکی، ثبت نام در سازمان ها) افزایش یافته است که این خود نشان دهنده بهبود شاخصهای توسعه پایدار در شهر استهبان می باشد. در پایان نیز با توجه به نتایج به دست آمده و شاخصهای توسعه پایدار و با تأکید بر ترسیم الگوی توسعه پایدار شهر استهبان پیشنهادات لازم ارائه شده است