سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی نبی زاده – کارشناس ارشد عمران، برنامه ریزی حمل و نقل
محمدسروش تفضلی – کارشناس ارشد عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، مدرسجهاد دانشگاهی

چکیده:

در کنار آثار سازنده گسترش حمل و نقل، این پدیده، سوانحی را به همراه داشته که تعداد و شدت آنها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نگرانکننده است. به منظور حل این بحران، شناخت عوامل ایجادحادثه، دارای اهمیت است. این عوامل در سه گروه انسان، راه و وسیله نقلیه قرار میگیرند. بنا بر تحقیقات صورت گرفته، عوامل انسانی بیشترین سهم را در وقوع تصادفات دارا میباشند. در میان عوامل انسانی،تخلفات رانندگان، دارای نقشی شاخصی هستند. در همین راستا، این مقاله به مطالعه نقش تخلفات، در پیدایشتصادفات میپردازد و بررسیای تحلیلی بر علل بروز تخلفات ارایه میدهد