سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

معصومه پازکی – استادیاران دانشگاه پیام نورتهران
داوود شیخی –
علیرضا همایونفر – دستیارعلمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

ظهور فناوریهای جدید انفورماتیک و ایجاد تحول درساختار تشکیلاتی واحدهای صنعتی و غلبه ی فلسفه ی کارا و اقتصاد دانش بنیان سبب ایجاد روابط شبکه ای بین واحدهای صنعتی تولیدی تقویت ارتباطات افقی صنایع و جریان چندسویه ی اطلاعات شده است که تمامی این تحولات نشان دهنده نقش برجسته و ارزنده صنایع کوچک درزنجیره تولید ملی می باشد صنایع کوچک علاوه بربهبود ساختارصنعتی کشور باعث شکل گیر یرشد توزیع شده درمناطق مختلف جغرافیایی گشته و رشد و توسعه اقتصادی ناشی ازافزایش تولید و درامد ملی را به همراه دارد پژوهش حاضر با استفاده از ترکیب دو مدل AHP&TOPSIS و ازطریق داده های دبست آمده از تعداد ونوع صنایع کوچک و تعیین بهترین نوع صنایع کوچک درمنطقه صورت پذیرفت برای این منظور صنایع کوچک موجود درشهرک های صنعتی شهرستان پاکدشت بعنوان موردمطالعه انتخاب شدند و درآنها معیارهایی نظیر دستسی آسان به مواد اولیه دسترسی به بازار مصرف دسترسی آسان به کارگر تکنولوژی ساده وجود بازارهای جدید امکان حضورپایا دربازارهای بین المللی و … به روش تحلیل اماری با تاکید برنگرش سیستمی مورد بررسی قرارگرفتند.