سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد عبداله زاده – دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی

چکیده:

در سالهای اخیر توجه بسیاری ازدانشمندان محیط زیست به مساله گرم شدن بیشتر تدریجی هوا و اثراتی که این پدیده برمحیط زیست دارد جلب شده است بخصوص این که گرم شدن هوا بیشتر در مناطقی که محسوس است که با خشکسالی نیز مواجه می باشند هرچند هنوز تعدادی از متخصصان هوا و اقلیم شناسی اتفاقاتی را که در یکی دو دهه گذشته در رابطه با افزایش دمای هوا یا بعبارتی تغییر اقلیم درگوشه و کنار دنیا رخ داده است موضوعی گذرا و غیر پایدار می دانند اما تعداد زیادی از دانشمندان نیز براین عقیده اند که ما به لحاظ محیط شناسی وارد دوران جدیدی از گرم شدن هوا شده ایم و بایدخود را برای رویارویی با آن آماده کنیم مهمترین عاملی که برای گرم شدن تدریجی هوا ذکر می شود حبس شدن انرژی تابشی خورشید در اتمسفر بوسیله گازهایی است که غلظت و تراکم آنها در اتمسفر طی سالهای گذشته و بخصوص ۵۰ سال اخیر بتدریج افزایش یافته است.