سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هاجر پاکباز – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
غلامرضا نوری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه گردشگری بعنوان سومین صنعت پس ازنفت و خودروسازی و یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی محسوب میشود منطقهی حفاظت شده آبشار مارگوندر شمال غرب استان فارس در۱۲۸ کیلومتری شیراز و ۵۰ کیلومتری سپیدان و ۶۵ کیلومتری یاسوج بین ۳۰ درجه و ۲۷ دقیقه تا ۳۰ درجه و ۳۴ دقیقه عرضشمالی و ۵۱درجه و ۴۰ دقیقه تا ۵۱درجه و ۵۷دقیقه طول شرقی با ۳۰۰۰۰۰ هکتار وسعت و با آب و هوایی معتدل مرطوب واقع شده است از نظر تنوع گیاهان و جانوران می توان از شاخص ترین گونه های گیاهی پسته بادام و بلوط از گونه های شاخص جانوری خرس قهوه ای کل و بز و قوچ و میش اشاره کرداین منطقه از هر جهت فرصتی مناسب برای احیای اکوتوریسم استان فارس محسوب میش ود روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز بیشتر اسنادی تحلیلی و پیمایشی است و این پژوهش ارزیابی و امکان سنجی توانهای اکوتوریسمی آبشارمارگون با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از روش SWOT که مبتنی برشناسایی نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدید ها میباشد به ارایه استراتژی و راهبرد درجهت توسعه اکوتوریسم منطقه مارگون می پردازد.