سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرهام امید – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
حسین نوفرستی – دانشگاه بیرجند، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن

چکیده:

سد خاکی سیاهو با هسته رسی در فاصله ۱۲۵ کیلومتری جنوب شرق بیرجند در حال ساخت می باشد. در بحث طراحی عملیات تزریق یکی ازمسائل مهم، شناخت صحیح نفوذ پذیری و وضعیت زمین شناسی و هیدرولوژیکی منطقه مورد نظر است. روشی که تاکنون برای بررسی نفوذ پذیریتوده های سنگی به کار برده شده است روش آزمایشی لوژن می باشد که در این روش برای به دست آوردن نفوذ پذیری باید عدد لوژن به دست آمده را به ضریب نفوذ پذیریK تبدیل کرد ولی هنوز رابطه مشخصی برای این تبدیل به دست نیامده است. در این تحقیق، توده سنگ محور سد سیاهو بر اساس شاخص نفوذ پذیری ثانویهSPI) که روش جدیدی برای تعیین نفوذ پذیری و تزریق پذیری با استفاده از آزمایش لوژن م یباشد، طبقه بندی شده است. در نهایت راه کارهای مناسب آب بندی هر قسمت بررسی و پیشنهاد شده است.