سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ُسیدسجاد کراری – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
اکبر قاضی فرد – دکتری زمین شناسی مهندسی
مرتضی جعفرخالو – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

ساختگاه سدسرگچینه برروی رودخانه تنگاری در۲۵کیلومتری جنوب شهریاسوج دراستان کهگیلویه وبویراحمد واقع شده است روشی که تاکنون برای بررسی نفوذپذیری توده های سنگی به کاربرده شده است روش آزمایشی لوژان میباشد که دراین روش برای بدست آوردن ضریب نفوذپذیری باید عدد لوژان بدست آمده را به ضریب نفوذپذیری تبدیل کرداما تاکنون رابطه مشخصی برای این تبدیل بدست نیامده است به منظور طراحی پرده اببند و جلوگیری از فرار آب تعیین میزان دقیق نفوذپذیری عامل مهمی قلمداد می شود دراین مقاله کیفیت توده سنگهای ساختگاه سدسرگچینه براساس شاخص نفوذپذیری ثانویه با sPI طبقه بندی گردیده است و درنهایت راه کارهای مناسبی جهت اببند کردن آن ارایه شده است.