سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب مهبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور شهر ری
احسان جوانمردی – دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها- دانشکده مدیریت- دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله در پی بررسی اجرای صحیح TQM و شناخت پیش روی اجرای صحیح این فرآیند است. به این منظور وضعیت شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ نظام مدیریت کیفیت جامع از طریق چک لیست های ممیزی به دوشیزه بررسی گردیده است: یکی بر اساس اصول چهارده گانه دمینگ حاوی ۱۳۰ سوال و دیگری بر اساس زیر سیستم های موجود در شرکت حاوی ۱۲۰ سوال که شامل سیستم های آموزش، مشارکت کنندگان، سنجش کارایی، تشویق و تنبیه، کیفیت، ارتباط با مشتری، بازرسی و … می باشد. پس از ارزیابی شرکت بر اساس چک لیست های ممیزی نقاط قوت و ضعف شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی از زیر سیستم های موجود در شرکت سیستم هایی نظیر سیستم آموزش، سیستم سنجش کارایی، تشویق و تنبیه و حقوق و دستمزد به خوبی فعالیت می کنند، در حالی که برخی دیگر مانند، استخدام، بازرسی و … می توانند با اصلاحاتی بازدهی بهتری را برای شرکت ایجاد کنند. برای ارزیابی نهایی شرکت از معیار هیتوشی کومه کمک گرفته شده که در نتیجه شرکت پشم شیشه ایران با استفاده از این معیار یک شرکت سالم به حساب می آید.