سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – استادیار پژوهشکده حمل و نقل
ایرج رحمانی – استادیار پژوهشکده حمل و نقل
محمد سعید سیف – استاد قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی – دانشکده مکان

چکیده:

در این مقاله، پس از دسته بندی اولیه نرم افزارهای تجاری موجود با توجه به پیچیدگی (سطح) محاسبات، قابلیت های مورد نیاز در حل مسائل پیش رو (مانور و هیدرودینامیک بندر) دسته بندی و امتیازدهی شده است. در مر حله بعد، با توجه به سطح محاسبات مورد نیاز و تلفیق دسته بندی های مذکور، پیشنهادهای ممکن برای تهیه نرم افزار هدف (مناسب ترین نرم افزار پاسخگوی نیازها) ارائه گردیده است. در ادامه و با در نظر گرفتن پارامترهای غیر فنی چون در دسترس بودن برنامه، پایداری هسته محاسباتی، میزان دسترسی به متن برنامه اصلی، میزان برنامه نویسی مورد نیاز جهت توسعه قابلیت ها و پشتیبانی نویسندگان برنامه اصلی، پیشنهادهای ارائه شده مجدداً ارزیابی گردیده است تا در نهایت بتوان در خصوص انتخاب و یا تهیه نرم افزارهای مناسب تصمیم گیری نمود.