سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اط
علی یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اط
حسین مومنی – دکترای مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه ع

چکیده:

اکثر مسائل تحلیل ریسک، شامل ترکیبی از داده های کمی و کیفی است. بنابراین تکنیک های کمی ارزیابی ریسک برای تخمین نرخ ریسک کافی نمیباشد. در این مقاله، یک روش ارزیابی گروهی برای تخمین نرخریسک جامع پروژه های توسعه ی نرم افزاری، براساس رویکرد فازی ارائه میگردد که براساس مدل ساختار سلسله مراتبی ریسک جامع نرم افزاری تدوین شده است. با ترکیب پارامترهای احتمال، اثر و اهمیت ریسک،فاکتور کلی ریسک حاصل میشود. این فاکتورها به صورت مقیاس های کیفی بیان میشوند و به وسیله ی اعداد فازی مثلثی تعریف میگردند. با ورود فاکتورهای ریسک به سیستم استنتاج فازی، نرخ ریسک برای هر عنصر ریسک حاصل میگردد. در این روش، نسبت به روش های قبلی که از دو پارامتر استفاده میکردند، هر سه فاکتور در تخمین نرخ ریسک لحاظ میشود تا دقت ارزیابی بالاتر برود. همچنین این روش به دلیل استفاده از سیستم استنتاج فازی، کارایی بیشتری را نسبت به روش های قبلی تحلیل ریسک نشان میدهد