سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی دانشگاه آزاد زنجان
کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

انتشار گاز های گلخانه ای که حجم قابل ملاحظه ای از آن از طریق محل های دفن زباله وارد جو می شوند سبب شده است تا جمع آوری و مدیریت این گازها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار باشد. لذا به منظور کنترل حرکت و انتقال گازها ، کنترل بو . استفاده مجدد برای بازیافت انرژی از سیستم های جمع آوری استفاده می شود. در محل های دفن زباله در اثر تغییر شکل و واکنش های شیمیایی بین مواد زائد و هم چنین تجزیه باکتریایی گاز تولید می شود . میزان تولید این گاز ها به عوامل مختلفی مانند ترکیب مواد زائد ، مدت زمان دفن ، ئرصئ رطوبت ، تغییرات دما و …. بستگی دارد. گازهای تولید شده با توجه به تغییرات غلظت ، فشار و نفوذپذیری به وجود امده در قسمت های مختلف لندفیل تمایل دارند ا با گسترش و پر کردن فضاهای خالی موجود درون مواد زائد یا پوشش های خاکی حرکت کرده و از لندفیل خارج شوند . در این مقاله ضمن مروری بر نکات ، جزئیات طراحی اجزاء مختلف سیستم های جمع آوری گاز ( سیستم جمع آوری Active و غیر فعال Passive ) شامل لایه های تهویه و گمانه های خروج گاز ، لوله های جمع آوری و تجهیزات تنظیم و کنترل گاز مورد بحث قرار گرفته است.