سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، گرایش سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه اروم
علیرضا مناف پور – استادیار گروه عمران ، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
محمد مناف پور – استادیار گروه عمران ، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

پروژه های سدسازی از پرهزینه ترین و مهمترین پروژه های عمرانی محسوب می شوند. سدها از نظراقتصادی ، تأمین منابع آب شرب و کشاورزی ، تولید انرژی و ایجاد اشتغال از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. اما وجود پارامترهای ناشناخته ژئوتکنیکی و هیدرولوژیکی و هواشناسی و… همواره پایداری و ایمنی سدها را تهدید می کند. از اینرو رفتارنگاری گامی است در جهت شناسائی مشکلات پیش روی سدها و اتخاذ تدابیر درست و منطقی برای حفظ پایداری و ایمنی آنها. سد بتنی دوقوسی کارون ۳ بر روی رودخانه کارون ساخته شده و با ۲۰۵ متر ارتفاع و ۴۶۲ متر طول تاج سد، از بلندترین و مهمترین سدهای بتنی کشور محسوب می شود. برای کنترل رفتار بدنه سد بتنی دوقوسی کارون ۳ از ۱۱۰۰ قطعه ابزاردقیق استفاده شده است. در این تحقیق نتایج بدست آمده از رفتارنگاری سد با استفاده از نتایج تحلیل های عددی و آنالیز برگشتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این کار مدل کاملی از سد شامل بدنه ، پی ، تکیه گاهها ، سرریز و همچنین بلوکهای انتهایی سمت چپ و راست در نرم افزارANSYS تهیه شده و برای بارگذاری نیز از بارهای واقعی که توسط ابزارهای موجود در سایت سد ثبت شده ، استفاده شده است. تحلیل ها بصورت استاتیکی خطی انجام گرفته و رفتار سد از نظر جابجایی و تغییرات تنش و کرنش، تحت تأثیر بارهای وارده و تغییرات ناگهانی آنها و همچنین در زمانهای بحرانی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل ها و رفتارنگاری سد نشان می دهد که مدل تحلیلی و روش تحلیل استاتیکی خطی برای ارزیابی تنش ها و تغییر مکانهای سد دارای دقت قابل قبولی بوده اگرچه تفسیر برخی تفاوت های مشاهده شده بدلیل محدودیت های روش تحلیلی مشکل می باشد.