سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شکرالهی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سهیل خدایاری آبکناری – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

چکیده:

دراین مقاله مراحل ایجاد مدل اجزا محدودی بهینه و معتبر از سازه یک نانوماهواره مورد بررسی قرارگرفته است ابتدا مدل اجزا محدود اولیه این ماهواره با استفاده از المان های SOLID187 SOLID186 درنرم افزار ANSYS ایجاد گردیده و شش فرکانس طبیعی اول و شک لمودهای مربوط به آنها بدست آمده است سپس با اعمال شرایط همگرایی فرکانسهای طبیعی دقیق حاصل شده اند همچنین روی نمونه ای از سازه واقعی این نانوماهواره تست تجربی مودال انجام گرفته و شش فرکانس طبیعی اول از این طریق بطور تجربی حاصل شده اند درنهایت نتایج حاصله ازا ین دو نوع تحلیل از روشهای مختلف از جمله روش NFD مقایسه و ارزیابی می گردند با مقایسه نتایج تئوری و تجربی حاصله می توان همبستگی correlation بالایی را بین این دو مجموعه از داده ها مشاهده کرد با توجه به همبستگی خوب بین داده های تحلیل و تجربی حاصله می توان مدل اجزا محدود ماهواره را برای استفاده درتحلیل های آینده تا درجه بالایی معتبر دانست