سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
علی حبیب اله زاده – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

به منظور بهبود رفتار سایشی فولاد زنگ نزن آستنیتی کم کربن AISI 316L) عملیات سطحی دو مرحله ای شامل روشهای بور کروم دهی، بور تیتانیوم دهی و بور – وانادیوم دهی انجام شد پوشش دهی با استفاده از روش سمانتاسیون جامد انجام گرفت عملیات کروم دهی تیتانیوم دهی و وانادیوم دهی در ۱۰۵۰درجه به مدت ۴ ساعت صورت گرفته است سپس برروی تمامی آنها به مدت ۶ ساعت عملیات بوردهی در ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد مشخصات قطعات پس از عملیات دو مرحله ای به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی پراش اشعه ایکس و آزمون میکروسختی سنجی ویکرز بررسی شد برروی کلیه نمونه های پوشش داده شده و خام ازمون سایش پین روی دیسک انجام گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شد آزمایشهای سایش در دو نیروی ۷۵ و ۱۱۵ نیوتن و سرعت لغزش ثابت انجام شد مشخص شد که نمونه بوروکرومایزه ماکزیمم سختی سطحی و بهترین رفتار سایشی رانشان میدهد.