سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ملایی – گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء فارس
محمدهادی اسکندری – استادیار دانشگاه شیراز
مهدی زارعی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سارا پاک فطرت – دانشجویکارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

تون ماهیان قادرند مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین را درون بدون خود انباشته می کنند به علاوه در گوشت این ماهیان مقدار زیادی هیستیدین آزاد وجود دارد که دراثر رشد و فعالیت باکتریها تبدیل به هیستامین می شود دراین مطالعه میزان هیستامین و شش فلز سرب کادمیم روی آهن قلع و مس در کنسرو ماهیان تون عرضه شده درایران اندازه گیری شد میزان هیستامین نمونه ها بین ۴ تا ۲۳۶ میلی گرم درکیلوگرم بدست آمد و ۱۸/۹% نمونه ها حاوی مقادیر بیش از حد مجاز ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم بودند مقادیر فلزات سنگین درنمون های آزمایش شده برای سرب بین ۰/۰۰۷ تا ۰/۵۱ برای قلع بین ۰/۰۲۳ تا ۱۳ برای کادمیم بین ۰/۰۰۲ تا ۰/۰۷ برای مس ۰/۱۷ تا ۸ برای روی ۰/۱۲۴ تا ۲۷ و برای آهن ۰/۰۰۹ تا ۱۴ میکروگرم درگرم بدست آمد نتایج حاصلبرای فلزات سنگین دراین پژوهش شباهت زیادی با مقادیر گزارش شده توسط دیگر محققان درجهان دارد