سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی
عادل بخشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، بخش مکانیک ماشی
مهدی کسرایی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

نویز به عنوان سر و صدای نا خوشایند و آزار دهنده اثرات نامطلوب زیادی بر سلامتی اشخاص می گذارد. کاهش شنوایی یا ناشنوایی دایم، ایجاد فشار خون از مهم ترین این اثرات می باشند. در این تحقیق نویز حاصل از دو نوعتراکتور جان دیر مدل ۳۱۴۰ و مسی فرگوسن مدل ۳۹۹ در شرایطی که ادوات مختلف به آن ها متصل شده بود مورد مقایسه قرار گرفت. ادوات مورد مطالعه عبارت بودند از چیزل، گاو آهن برگردان دار، دیسک، زیر شکن و خطی کار. مقدار حداکثر سطح صوت dBA) A مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو نوع تراکتور و با همه ادوات مورد آزمایش، میزان نویز بیشتر از حد مجاز بود. بیشترین و کمترین میزان نویز ایجاد شده به تربیب برابر با ۸۸/۷ دسی بل dBA) در تراکتور مسی فرگوسن همراه با خطی کار بود و ۸۶/۱ دسی بل در تراکتور مسی فرگوسن همراه با زیرشکن بود