سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صغری رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،.گروه محیط زیست،بندر عباس،ایران
محسن دهقانی – استادیار گروه محیط زیست ،عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

مسئله آلودگی محیط زیست در سالهای اخیر بحران بزرگی به وجود آورده و کلیه فعالیت های انسان در رابطه با طبیعت را تهدید می کند. آلودگی های دریایی بخش قابل توجهی از بحران آلودگی محیط زیست را تشکیل می دهد. فعالیت های انسانی موجب افزایش غلظت فلزات سنگین در رسوبات ساحلی گردیده است به طوری که همواره در مناطقی با سطوح بالای فعالیت های صنعتی و شهری، غلظت های بسیار زیاد این آلاینده ها در رسوبات این مناطق مشاهده می شود آلودگی رسوبات به فلزات سنگین منجر به مشکلات محیطی جدی می شود. بنابراین بررسی رسوبات سواحل بنادر به عنوان اصلی ترین جاذب آلاینده های فلزی، دارای اهمیت بسیاری است. هدف از این مطالعه بررسی و اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آلومینیوم، آهن ناشی از مواد معدنی در خاک و رسوبات بندر شهید رجایی و ارائه ی راهکارهای مدیریتی در شهرستان بندرعباس واقع در استان هرمزگان می باشد. روش مورد استفاده در این پایان نامه توصیفی تحلیلی و مقایسه نتایج با استانداردهای آلودگی فلزات سنگین است.از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت رسوبات و خاک منطقه، پس از نمونه برداری از رسوبات و خاک ایستگاه های مورد مطالعه در بندر شهید رجایی، وضعیت آلودگی ایستگاه های نمونه برداری با استاندارد زیست محیطی خاک و استاندارد کرباسی، ۱۳۷۹که برای رسوبات خلیج فارس تعیین شده برای فلزات کادمیوم، روی، آلومینیوم، آهن، مولیبدن و وانادیوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که غلظت فلز آلومینیوم در ۹ ایستگاه نمونه برداری از استاندارد آلایندگی فلزات سنگین در خاک و رسوب کمتر و غلظت فلز آهن نیز در ایستگاه پنجم و هشتم از استاندارد آلایندگی فلزات سنگین در رسوب بیشتر گزارش شده است.