سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن فارسیجانی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی فتاحی – دانشجوی دکتری مدیریت
ساسان مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

چالشهای بالاگرفته درمیان رقبای جهانی درطول دو دهه گذشته تعدادزیادی ازشرکت های تولیدی را وادار به اتخاذرویکردهای تولیدی جدید نمودکه یکی ازبرجسته ترین آنها مفهوم تولیددرکلاس جهانی بوده است از این مفهوم امروزه بطور فراگیری دربسیاری ازصنایع اعم ازتولیدی و خدماتی و همچنین درحوزه های مختلف کسب و کارسخن به میان می اید و همچنین برای دستیابی به و سوق به سوی آن رهنمودها و دستورالعمل های فراوانی ارایه شده است هدف این تحقیق سنجش میزان دستیابی به تولید درکلاس جهانی درشرکت های فعال درصنعت خودروسازی کشور و مقایسه آنها دراین زمینه است تحقیق حاضر ازنوع مطالعه موردی است و ازنظر هدف کاربردی از نظر اجرا توصیفی و نحوه گردآوری اطلاعات عمدتا ازطریق پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک بوده است.