سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رزا صبوری – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مهران افخمی – دکتری محیط زیست_مدیر محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان
علیرضا زراسوندی – دانشیار_دکتری زمین شناسی_عضو هیات علمی دانشکده علوم_گروه زمین شناسی د
مژگان خدادادی – استادیار_دکتری شیلات_عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

رودخانهی کارون به عنوان یکی از اکوسیستم های مهم رودخانهای در ایران محسوب میشود که وضعیت آب آن با توجه به استفاده ی گسترده از آن در تأمین آب شرب شهرها و روستاهای متعدد، کارخانههای صنعتی و هزاران هکتار اراضی کشاورزی، مراکز پرورش ماهی و کشت و صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. که سالیانه مقدار زیادی پساب از این موارد وارد رودخانه می شود در چند سال اخیر طوفان های گردوغبار علاوه بر مشکلات ذکر شده بر کیفیت آب رودخانه ی کارون نیز اثرات منفی دارند. و باعث افزایش مشکلات برای این رودخانه می گردند. در این مطالعه هدف، تعیین میزان تغییرات پارامترTDS تحت تأثیر پدیده گرد وغبار میباشد. برای مشخص کردن تغییرات این پارامتر ۱۱ ایستگاه نمونهبرداری تعیین و در مدت ۹ ماه از مهر ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹ این پارمتر مورد اندازه گیری قرار گرفت. بالاترین میزان از پارامتر TDS در ایستگاه چنیبه به میزان ۱۸۵۴/۵۰۵ mg/L و کمترین میزان اندازه گیری شده ۲۸۸/۴۴mg/l در ایستگاه زرگان می باشد. نتایج اندازه گیری ها نشان دهنده آن بود که پارامترTDSدارای اختلاف معنی دار در روزهای تحت تأثیر پدیده ی گرد و غبار می باشد. و میزان این پارامتر از استانداردها فراتر بوده است.