سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا فهیمی حق وردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا
امیرحسین الهامی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا
محمدحسین حدادخداپرست – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسین استیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا

چکیده:

با پیشرفت علم و با توجه به اینکه مضرات آنتی اکسیدان های سنتزی مورد استفاده در صنایع غذایی به اثبات رسیده است مطالعات برای یافتن جایگزین های طبیعی که استفاده از آنها فاقد هر گونه ضرر وزیان برای مصرف کننده باشد یا مضرات حاصل کمتر از آنتی اکسیدان های سنتزی باشد افزایش یافته است. در این بررسی زرد چوبه به عنوان یک ادویه پر کاربرد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از حلال های استن واتانول با نسبت اختلاط ۷:۳ با روش های استفاده از امواج فراصوت و ماکروویو استفاده و مقدار کل ترکیبات فنولی و خاصیت رادیکال گیرندگی عصاره ها اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و مقایسه میانگین ها با آزمون حداقل اختلاف معنی دارLSD) و در سطح احتمال ،(p<0.01) با استفاده از نرم افزار ۸ Statistix انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره استنی با روش ماکروویو دارای بیشترین میزان ترکیبات فنولی بر حسب میلی گرم به ازاء ۱ گرم ماده خشک می باشد