سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
محمدرضا احدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابری
نورالدین قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی راه و ترابری

چکیده:

تاکنون تحقیقات زیادی برروی عناصر حاشیه راه و عوامل بروز تصادفات از جمله عامل انسان، وسیله نقلیه عوامل جوی و راه صورت گرفته است بنابراین مجهز نمودن راه به تجهیزات ایمنی و استانداردسازی آن می تواند در کاهش تصادفات تاثیر بسزایی داشته باشد دراین تحقیق به بررسی میزان تاثیر تجهیزات ایمنی و نقش آنها در بروز یا کنترل سوانح رانندگی در کاهش تصادفات جاده ای بصورت مطالعه موردی حفاظ میانی گاردریل پرداخته شد. با توجه به نصب گاردریل در ۸ کیلومتر اول محور بابل – بندپی از ۲۵ کیلومتر طول محور در سال ۱۳۸۷ به مطالعه قبل و بعد ا زنصب گاردریل دراین محور و مقایسه آن با قسمت دوم محور به نقش گاردریل برروی خصوصیات فیزیکی محور موردمطالعه از قبیل قوس، دسترسی، عابر پیاده و دوچرخه و تقاطع با توجه به آمار تصادفات فوتی جرحی و خسارتی پرداخته شده است.