سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه مهربان سنگ آتش – مربی پژوهشی، گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فن
فریبا قیامتی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
محبت محبی – دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
سمیرا قیامتی یزدی – مربی، گروه فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار

چکیده:

کشمش می تواند به عنوان یک منبع غنی جهت تامین کربوهیدرات، انرژی، املاح و ویتامین برای بدن انسان مطرح باشد.با توجه به اینکه اندازه گیری میزان باقیمانده گوگرد در کشمش، یکی از آزمون های زمان بر و از سوی دیگر جزء پارامتر های اصلی در تایید استاندارد و سلامت محصول می باشد، بر آن شدیم تا روشی ساده تر و دقیق تر جهت اندازه گیری این پارامتر ارائه نماییم. در این پژوهش ۶۲ نمونه کشمش از شهرهای کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، شیروان و قوچان واقع در استان خراسان جمع آوری شده و میزان باقیماده گوگرد آن ها طبق استاندارد ملی شماره ۵۶۹ اندازه گیری شد. کشمش ها با توجه به میزان باقیمانده گوگرد، به ۵ گروه تقسیم شدند . استخراج ویژگی های رنگی مورد نظر شاملRGB و b* ،a* ،L*با استفاده از نرم افزار پردازش تصویرImageJ انجام شد. جهت تشخیص میزان باقیمانده گوگرد نمونه های کشمش ، یک شبکه عصبی مصنوعی چند لایه ای در محیطLNKNET طراحی گردید. این شبکه تا ۸۸ درصد قادر به تشخیص میزان باقیمانده گوگرد در کشمش با توجه به پارامت رهای رنگی آن می باشد