سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مویدی – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی مواد غذایی
کرامت الله رضایی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مطالعه برای نخستین بار میزان دقیق آمیگدالین درمغز برخی گونه های وحشی و اهلی جهت مقایسه بادام بومی ایران با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا فاز معکوس RP-HPLC تعیین گردید میزان آمیگدالین مغزهای وحشی ۷/۱۷-۶/۴۹ درصد بطور معنی داری بیشتر از این میزان درمغز بادام تجاری اهلی ۰/۹۲% بود ب توجه به دوز کشنده آمیگدالین ۲-۰/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نتایج این بررسی نشان داد که آمیگدالین زدایی گونه های بادام وحشی قبل از استفاده خوراکی و صنعتی از آنها ضروری میب اشد همچنین استفاده ازتکنیک RP-HPLC روشی مناسب با تکرار پذیری بسیار مطلوب جهت تعیین کمی و کیفی آمیگدالین خواهد بود.