سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ناصح – کارشناس ارشد
علی اشرفی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
خلیل رنجبر – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین پروژه تیوبهای کوره واحد تبدیل کاتالیستی از جنس فولاد ۹Cr1Mo که پس از ۲۳ سال کارکرد دچار ترک و شکست شده بودند جهت بررسی علل ایجاد و گسترش ترک مورد مطالعه قرارگرفتند بدین منظور ابتدا از تیوبها و بازرسی ماکروسکوپی به عمل آمد سپس ازنواحی مختلف تیوب نمونه برداری شد و درادامه از نمونه ها آنالیز شیمیایی آزمون سختی تست تنش – پارگی و متالوگرافی توسط میکروسکوپ های نوری به عمل آمد همچنین آزمایشات تعیین ترکیب شیمیایی و خواص برروی سیال داخل تیوب به منظور بررسی نقش آن درایجاد و گسترش ترک انجام شد نتایج نشان داد که مکانیزم ایجاد و گسترش ترک منجر به شکست درناحیه رو به شعله ی تیوب کوره واحد تبدیل کاتالیستی بدین صورت است که با اعمال تنش دردمای بالا ابتدا حفرات خزشی و ترکهای گوه ای درمحلهای خاص نواحی ناپیوسته با انرژی بالا از جمله آخال ها و ذرات فاز دوم موجود درمرزدانه ها و نقاط سه گانه تشکیل میشود و درادامه با هم پیوستن این حفرات و ترکها شکست اتفاق می افتد که این پدیده گسیختگی خزشی مرزدانه ای نام دارد و علت رخداد آن درتیوب های مذکور افزایش دمای تیوب ها تا ۱۱۶۰-۹۰۰ درجه فارنهایت بالاتر از دمای طراحی دربازه زمانی حدود دوماه می باشد.