سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیانوش حق نما – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و کنترل علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالفضل فرجی – تحقیقات کشاورزی استان گلستان،هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گ
لیلا علیمرادی – دانشکده کشاورزی واحد دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

علف های هرز از جمله عوامل محدود کننده افزایش تولید محصول در کنجد می باشد. گاوپنبه نیز یکی از علف های غالب مزارع کنجد می باشد که هر ساله باعث کاهش کمی و کیفی محصول میگردد. هدف از این بررسی اثر مولفه های رشد و اجزای عملکرد تراکم های مختلف گاوپنبه در شرایط رقابت با کنجد است. بدین منظور در سال ۱۳۸۸ در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار ۱۶ تیمار شامل تراکم های صفر، ۴ , ۸ و ۱۲ بوته در متر مربع گاوپنبه به اجرا درآمد. در تمام تیمار تراکم کنجد ثابت و معادل ۱۶/۶ بوته درمترمربع بود نتایج نشان داد که صفات رویشی گاوپنبه نظیر ارتفاع نهایی ، تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ و وزن خشک اندام های هوایی در زمان رسیدگی فیزیولوژیک و همچنین اجزای عملکرد گاوپنبه شامل تعداد کپسول در بوته و وزن هزار دانه تحت تاثیر تراکم درون گونه ای قرار گرفت و معنی دار گردید