سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی فرحی – رئیس ستاد توسعه فناوری هوافضا
وحید آقایی ویشکی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش سیاستگذاری
حسین کاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
عباس ابراهیمی – دانشجوی دکتری هوافضا

چکیده:

شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود یا موقعیتفناوری نخستین گام در برنامه ریزی کلان و طراحی چشم انداز و وضعیت مطلوب آن فناوری است دراین مقاله اهمیتوجایگاه ارزیابی موقعیت فناوری درمدیریت تبیین و همچنین مروزی برفعالیت صورت گرفته درخصوص شاخصهای کلان ارزیابی علم و فناوری داخل کشور و دنیا انجام شدها ست نگاشت نهادی هوافضا در کشور انجام شده و براساس آن الگویی برای ارزیابی موقعیت فناوری های هوافضایی ارایه شدها ست این الگو و شاخصهای مربوط دربخش پژوهشی و دانشگاهی توسعه یافته و اطلاعات این بخش استخراج شدهاست براساس این الگو مکان سنجش موقعیت فناوری هوافضای کشور دربخش پژوهشی ودانشگاهی وجود خواهد داشت.