سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین مجدی –
علی شکوهی – دکتری در شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سیدمحمدرضا خسروی – کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

تکنولوژی در خدمت آسایش و رفاه بشر گام‌های بسیار موثری برداشته است. در این راستا شهرها به عنوان بزرگترین و عالی ترین مصنوع بشری نمود کالبدی این تکنولوژی‌ها به حساب می‌آیند. تاسیسات شهری نیز همواره با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، تنوع و تکاملی بی بدیل به خود دیده‌اند. در این میان امروزه تونل‌های مشترک تاسیسات شهری به عنوان یکی از مدرن ترین جلوه های این تکنولوژی‌ها در خدمت شهرها قرار گرفته اند. اما از آنجا که این تکنولوژی جزء تکنولوژی‌های وارداتی محسوب می‌شود و در ایران تازگی دارد لازم و ضروری است مطالعاتی جامع در خصوص چگونگی انطباق و بومی سازی آن صورت پذیرفته و موانع اجرایی پیش روی آن مرتفع گردد. در این خصوص با هدف تدوین چگونگی کارکرد و مکان یابی، بررسی مزایا و معایب و موانع مدیریتی و اقتصادی در ایران پژوهش حاضر در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تبیین و تشریح تونل‌های مشترک تاسیسات شهری از روش‌های کتابخانه ای و میدانی با تحلیل کیفی بهره برده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان از آن دارد که علی رغم تدوین و تصویب قانون، آئین نامه اجرایی و در نهایت ضوابط اجرای این طرح‌ها در ایران، ضعف ساختار مدیریتی در جهت کنترل، پشتیبانی و نظارت مانع از اجرایی شدن و فراگیر شدن این تکنولوژی پر مزیت شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که تعیین کمیسیونی متشکل از اعضای ارگان های موثر بر امر تاسیسات شهری می تواند در رفع کاستی های مذکور کارآمد افتد. همچنین برآوردهای اقتصادی از صرفه ی بالا و کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها و متولیان امر تاسیسات شهری خبر می‌دهد. برای اجرایی تر شدن مباحث نظری مذکور برابر قانون، توسعه آتی شهر زنجان به عنوان مطالعه موردی در احداث تونل مشترک تاسیسات شهری مورد بررسی قرار گرفته است.