سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه میرزایی – دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی- هتلداری موسسه آموزش عالی گنجنامه ی هم
سیما نظری بدیع – دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی- هتلداری موسسه آموزش عالی گنجنامه ی هم
سپیده پورریحانی – دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی- هتلداری موسسه آموزش عالی گنجنامه ی هم

چکیده:

گردشگری طبیعت پدیده ای مدرن است که انگیزه ی اصلی آن گردشگری، مشاهده و لذت از طبیعت، پدیده ها و چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی بوده و د آن می توان به عنوان یکی از منابع جدید درآمد در راستای توسعه نام برد. طبیعت و چشم اندازهای طبیعی به عنوان یکی از منابع کلیدی در توسعه گردشگری طبیعت از اصلی ترین منابع توسعه گردشگری طبیعت و جذب گردشگر محسوب می شود. در مقاصد گردشگری شرایط اقلیمی و نوع آب و هوا به عنوان یکی از عوامل مؤثر در روند گردشگری طبیعت محسوب می شود به طوری که می توان این عامل را هم به عنوان عاملی برای جذب گردشگر و هم عامل محدود کننده آن به شمار آورد. با توجه به اقلیم استان همدان آمارهای مرتبط با ورود گردشگر نشان دهنده آن است که ورود گردشگر در همدان دارای فراز و فرود است و در فصل های گرم تقاضای برای گردشگری زیاد و در فصل های سرد تقریباً می توان گفت که گردشگری همدان به خواب می رود. این روند در گردشگری طبیعت مشکل آفرین است و توسعه این نوع گردشگری را در راستای توسعه پایدار گردشگری نشان نمی دهد به همین دلیل می توان آب و هوا را مانعی برای توسعه گردشگری طبیعت دانست.