سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی باقری – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
روح الله خیام پور – کارشناس ارشد
مهدی مرادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

درطول یک دهه اخیر منطقه آزاد قشم به عنوان یک محور گردشگریدرسطح کشور مطرح شده و زمینه ایجاد تغییر و تحول درصنعت گردشگری را مهیا کرده است ایجادبستر مناسب برای توسعه تجاری گردشگری بیش ازپیش دریان منطقه لازم و ضروری به نظر می رسد تا صنعت گردشگری که یکی ازمهمترین کاربریهای مناطق ازاد تجاری است توسعه یابد و به دنبال آن اهداف سند چشم انداز درزمینه گردشگری نیز تحقق یابد لذا این مقاله درپی بررسی آن است تا به شناسایی مهم ترین موانع توسعه گردشگری دراین مناطق بخصوص درمنطقه ازاد تجاری قشم بپردازد روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیل است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش Swot کمک گرفته شدها ست که نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود دراین منطقه را شناسایی می کند