سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشدمھندسی عمران –زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی اکبر اهری آبش احمدلو – فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

کاربرد بتن به عنوان یک مصالح ساختمانی مهم در سازه های مختلف گسترش وسیعی یافته است و این در حالی است که تولید سیمان که ماده اصلی تشکیل دهنده بتن می باشد با مسائلی چون محدودیت موادخام و مسائل زیست محیطی و صرفه جویی در منابع و انرژی همراه است . پوزولان ها که از دیرباز به عنوان مواد جایگزین و مکمل سیمان در ساخت و سازها مورد استفاده قرار گرفته اند می توانند مشکلات مربوط به محدودیت تولید سیمان را حلنمایند . ضمناً این مواد هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی قابل دسترسی می باشند و می تواننند ضمن جایگزینی سیمان باعث صرفه جویی در سوخت برای تولید سیمان ، کاهش آلودگی محیط زیست ، تغییر خواص بتن و دوام آن ها به ویژه در محیط های خورنده افزایش دهند . با وجود خواص بسیار مناسب پوزولان ها و توجیه اقتصادی آن متاسفانه در کشور ما هنوز شناخت واقعی از این مواد پیدا نشده وکاربردآن کمتر از حد انتظار گسترش یافته است واین درشرایطی است که که منابع عظیمی از پوزولان های طبیعی و مصنوعی در کشور ما از جمله در مناطق شمال غرب کشور وجود دارند. با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی ، مسائل اقتصادی ، افزایش سازه های بتنی آبی و سازه های کنار دریا و محیط های خورنده ، عملکرد مناسب پوزولان ها در کنترل مسائل حرارتی و از همه مهم تر کنترل و کاهش واکنش قلیا ، سنگ دانه در بتن ، کاربرد وسیعی برای مصرف پوزولان ها پیش بینی می گردد . در این مقاله به به ارزیابی پوزولانهاوهمچنین تاثیراین مواد برروی بتن سدوسازه های هیدرولیکی بتنی مورداستفاده پرداخته شده است.